کشف و ضبط دو تن پنیر صنعتی تاریخ گذشته در آمل

 

حمزه قاسمی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آمل در گفتگو با پایگاه خبری کمال نیوز گفت: برحسب گزارش واصله مردمی و با هماهنگی و مجوز قضایی دادستان شهرستان آمل به مقدار 2026 کیلوگرم پنیرهای برگشتی (تاریخ گذشته) صنعتی توسط افراد سودجو تبدیل به بسته بندی های سنتی (خیکی) در یک کارگاه غیر مجاز می کردند کشف و توقیف و کارگاه غیر مجاز پلمب شد.


مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آمل افزود: این بازدید با همکاری نیرو انتظامی (اماکن) و کارشناس بهداشت محیط و واحد اداره نظارت مواد غذایی شبکه انجام شد و پرونده در مراجع قضایی تشکیل و  در حال رسیدگی می باشد.