عباس اردشیری مدیر نمونه شهرستان آمل شد

 

به گزارش پایگاه خبری کمال نیوز، عباس اردشیری مدیر نمونه شهرستان آمل شد. 

اردشیری که از نیروهای باتجربه آموزش و پرورش استان می باشد تاکنون سابقه مدیریت چندین مدرسه را داشته است.

وی که هم اکنون مدیر مدرسه البرز می باشد به واسطه اجرای برنامه های خلاق و توسعه آموزش و توجه به پژوهش محوری بعنوان مدیر نمونه شهرستانی برگزیده شد.