جشن اردیبهشت تئاتر آمل با حضور استاد مسعود فروتن و امیرعلی نبویان