نشست مشترک بنیاد نخبگان مازندران با اساتید و دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

به گزارش خبرنگار پا یگاه خبری کمال نیوز ، نشست مشترکی میان رئیس، قائم‌مقام، مشاورین و معاونین بنیاد نخبگان استان مازندران و مسئولین، اساتید و دانشجویان دانشگـاه تخصصی فناوری‌هـای نویـن آمـل در محل دانشگـاه تخصصی فناوری‌هـای نویـن آمـل برگزار شد.

پروفسور محسن جهانشاهی، رییس بنیاد ملی نخبگان مازندران به تشریح ساختار بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری پرداخت و بیان داشت: شناسایی و پشتیبانی از دانشجویان و دانش ‌آموختگان برتر دانشگاهی و فنّاور و ارائه جوایز و تسهیلات مربوطه برای استعدادهای برتر از جمله فعالیت ها است.

وی تصریح کرد:  نیاز است تا اساتید با آیین نامه ها آشنا شده و در هدایت استعدادهای برتر به سمت نخبگی گام‌های محکم ‌تری بردارند.

جهانشانی افزود: بنیاد ملی نخبگان عضو ندارد، بلکه با شناسایی نخبگان و حمایت و هدایت آنان در راستای نیازهای جامعه زمینه استفاده از نخبگان را در راستای تجلی اقتصاد دانش‌ بنیان ایجاد می ‌نماید.

وی به تشریح کامل آیین ‌نامه شناسایی استاد سرآمد و استاد شامخ پرداخت و بیان داشت: تاکنون 140 استاد شامخ در کشور معرفی ‌شدند و برنامه بنیاد ملی نخبگان استان مازندران در شناسایی و معرفی اساتید استان مازندران به‌عنوان استاد شامخ و استاد سرآمد در کشور در سال جاری است.

رییس بنیاد ملی نخبگان استان مازندران به تشریح ساختار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پرداخت و اهمیت مأموریت بنیاد نخبگان استان را به‌ عنوان حلقه وصل ستادهای چهارده ‌گانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اعضای هیئت‌علمی و نخبگان استان در حل معضلات صنعتی استان دانست.

دکتر محمدحسن شاهوی مشاور بنیاد ملی نخبگان مازندران و مسئول امور ستادهای توسعه فناوری ریاست جمهوری در استان، ضمن معرفی بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری و تشریح سند راهبردی کشور در امور نخبگان به توضیح در خصوص آیین‌نامه ‌ها و شیوه‌ نامه ‌های شناسایی و پشتیبانی از دانشجویان و دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی پرداخت.

وی با بیان این که برنامه ما در راستای سند راهبردی کشور در امور نخبگان است، بیان داشت: گسترش اردوهای جهادی با حضور نخبگان استان، استعدادهای برتر و سرآمدان و این فعالیت‌ها زمینه شناخت اجتماع استانی نخبگان از نیازها و شرایط واقعی استان و زمینه تقویت بعد معنوی دانشجویان را فراهم می کند.