مازندران رتبه نخست چاقی کشور را دارد / ۱۰۰ هزار مازنی دیابت دارند

 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال نیوز، نادر آهنگر، معاون فنی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در همایش استانی سفیران سلامت دانش آموزی در آمل اظهارداشت: سلامت محور توسعه پایدار بوده که این مبتنی بر توانمندی همه افراد جامعه است و تازه این رویکرد خود مراقبتی دارد ایجاد می شود که در جهان انجام و اثرات آن دیده شده است.


وی تصریح کرد: مازندران رتبه نخست چاقی کشور را دارد و این افتخار نیست که در معرض خطر بیماریهای مختلف قرار داریم.


معاون دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: 100 هزار دیابتی در سطح استان داریم که هزینه میتقیم برای درمان هر نفر 1 میلیون تومان در سال است.


آهنگر ادامه داد: پیش بینی وجود 13 هزار سفیر سلامت دانش آموزی داریم که جذب 11 هزار نفر صورت گرفته و به 7 هزار نفر آموزش داده شده است.


معاون دانشگاه علوم پزشکی مازندران خاطرنشان کرد: برای گام بعدی به دنبال سفیران سلامت خانواده هستیم که باید کانون سلامت و شورای محلات راه اندازی شود تا به موفقیت کاملی برسیم.


آهنگر افزود: اگر اقدام و عمل را در راستای سیاست های رهبری داشته باشیم می توانیم زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم کنیم.