برگزاری جشن تی تی شکوفه های گیلاس در امیری لاریجان آمل