همايش استانی خبرگزاری مهر مازندران در آمل برگزار می شود

 

به گزارش پایگاه خبری کمال نیوز، سرپرست خبرگزاري مهرمازندران از برگزاري جلسه سالانه اين خبرگزاري درآمل خبرداد.


عليرضا نوري كجوريان بااشاره برگزاري همايش سالانه خبرگزاري مهراستان مازندران در آمل،گفت:اولين نشست سالانه استاني خبرگزاري مهر با هدف تبيين برنامه ها،بررسي تقويم سالانه و راهكار هاي اجرايي شدن شعار سال در قاب رسانه در شهرستان آمل برگزار مي شود.


وي تصريح كرد: اين نشست دو روزه در روزهاي يكشنبه و دوشنبه هفته آينده برگزار مي شود.


سرپرست خبرگزاري مهرمازندران افزود:نشست هم انديشي ظرفيت هاي رسانه ها در تحقق شعار سال ونشست با مسئولين استاني و  شهرستاني از برنامه هاي اين همايش دو روزه خواهد بود.