دستگیری دو شكارچی سابقه دار قوچ وحشی در آمل

'کمال نیوز : بهمن صادق نژاد رئیس محیط زیست آمل گفت : اين شكارچيان متخلف با گزارش يكي از همياران محيط زيست مبني بر شكار دو راس قوچ وحشي ويك راس كل وبزوحشي توسط دوتن از شكارچيان سابقه دارمنطقه با هماهنگي مراجع قضايي منطقه دستگير شدند.
وي اضافه كرد: اين دو شكارچي درمنطقه حفاظت شده ' نمارستاق' در مرتع ' لتي چاك ' عصرديروز اقدام به شكار وامروز سه شنبه دستگير شدند.
رييس اداره حفاظت محيط زيست آمل اضافه كرد: در بازرسي از منزل شكارچيان متخلف ، حيوانات شكارشده به همراه يك قبضه سلاح گلوله زني و دو دستگاه بي سيم كشف و ضبط شد.
صادق نژاد گفت: به استناد بند الف ماده 12 و بند ب ماده 11 قانون شكار و صيد، براي هر شخصي كه مبادرت به شكار و صيد جانوران وحشي حمايت شده بدون پروانه ويژه و شكار و صيد در مناطق حفاظت شده كند علاوه بر محكوميت جريمه ضرر و زيان وارده به محيط زيست را نيز بايد پرداخت كند.
وي ادامه داد: پرونده قضايي براي اين دو شكارچي سابقه دار متخلف تشكيل و به دادگستري شهرستان معرفي شدند.
وي اضافه كرد: از مردم نيز تقاضا مي شود در صورت ديدن موارد مشكوك و حضور شكارچيان در منطقه موارد را با اداره حفاظت محيط زيست شهرستان اطلاع دهند.
شهرستان آمل با دارابودن مناطق حفاظت شده و شكار ممنوع ، درمناطق جنگلي وكوهستان بخش لاريجان وچلاو از متنوع ترين زيستگاه هاي گونه هاي وحشي ايران و از مهم ترين ذخيره گاه زيستي و جانوري كشور است.
اين مناطق از بهترين زيستگاه قوچ وكل وبزوحشي، آهو، گربه وانواع پرنده است./ایرنا