همایش بزرگداشت دهمین سالگرد روز ملی فناوری هسته ای در دانشگاه شمال آمل +پوستر