حجم گسترده پیام های ضد سلامت و کم توجهی مسئولان مرتبط آمل

 

به گزارش پایگاه خبری کمال نیوز، مسئول آموزش نظام پرستاری شهرستان آمل در یادداشتی نسبت به حجم گسترده پیام های ضد سلامت در شهرستان آمل انتقاد کرده که متن آن بدین شرح است:

بنى  آدم  اعضاى  يکديگرند
که در افرینش ز یک گوهرند
 چو عضوی به درد اورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
با سلام
مسولین نگھدارندۂ سلامت در جامعہ اسلامے
بہ مسؤلین حفظ سلامت افراد اجتماع
با آرزوے سلامتے براے شما
به اطلاع ميرسانم
روزهاى بهارى شهرمان از راه رسيد
 در حالى که فصل سلامت شهرمان بهارى نيست
, خيابانهاى بزرگ شهر پر شده
از تبليغات قاقا لى لى هاى رنگارنگ
 ضد سلامت
 سلامت غنچه هاى زندگيمان در معرض خطر است
همگى  ميدانيم
پشت ھرمرد موفق زن موفق و پشت ھر شوخے، حرف جدیے ھست
 آیا پشت ھر ناھنجارے سلامت، تھے خواھد بود؟
 مگر اين نيست که سلامت جامعه از وظايف انسانى همه ما ميباشد
در سیستم سلامت جامعہ
 اگر همه مسولین از دیدن چنین تضادھايى
برعلیہ سلامت کمے متاسف میبودند ، قطعا اکنون اوضاع سلامت بہ مرحلۂ سرزنش  نمیرسید.
هر يک از ما در هر جايگاهى خوب است
 سهيم باشيم در سلامت جسم, روح و روان گلهاى زندگيمان
تاسف بار است مسولئن شهرى ديده بر اين وظيفه خطير بستند و منفعت مالى را ترجيح بر سلامت جامعه مان دادن
از اين تابلوهاى ميتوان در جهت سلامت جامعه استفاده شود
بجاى تبليغ تنقلات
مى توان تبليغ پيامهاى بهداشتى داشت تا در آينده  ايى نه چندان دور با جامعه ايى سالم و پرنشاط روبرو باشيم
 ان شاالله تعالى
پرستار زینت ذکريانژاد
مسئول آموزش نظام پرستاری شهرستان آمل