نجات بیش از 50 خانواده در طغیان رودخانه امام زاده عبداله آمل

 

به گزارش پایگاه خبری کمال نیوز، در اثر بارش شدید باران، طغیان رودخانه و تخریب مجدد گوشواره پل ورودی جاده سنگ درگاه شهر امام زاده عبداله صورت گرفت.

در جریان آن بازسازی و نجات بیش از 50 خانواده توسط مدیریت بحران شهرداری امام زاده عبداله صورت گرفت.