آمادگی 12 پارک جنگلی مازندران در روز طبیعت / ضرورت حفاظت همگانی از منابع طبیعی

 

محمدرضا عزیزکمالی، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری در گفتگو با پایگاه خبری کمال نیوز اظهارداشت: استفاده از مواهب طبیعی در سایه سار طبیعت بکر استان از جمله جنگلها و مراتع سبب شده است تا هر ساله میهمانان عزیز از جمله هم استانی های گرامی به دامن طبیعت رفته و از آن استفاده کنند.

وی تصریح کرد: وظیفه حفظ و حراست از این اراضی جنگلی و مرتعی که متعلق به آحاد جامعه است برعهده کلیه مسافران و گردشگران بوده و می باشد.

عزیزکمالی افزود: در زمان بازدید و استفاده از جنگلها و پارکهای جنگلی از کلیه عزیزان استدعا داریم تا از شکستن شاخه درختان و هم چنین ریختن زباله در این طبیعت بکر خودداری کنند.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری ادامه داد: مسافران و هم استانیهای عزیز در زمان روشن کردن آتش در طبیعت و پس از استفاده و اطمینان از خاموش شدن آن از ریختن زباله خودداری کنند.

وی با بیان این که ترویج و گسترش فرهنگ استفاده صحیح از منابع طبیعی امری مهم و ضروری است، گفت: ضرورت دارد خانواده ها نقش آفرینی شایسته ای در حفاظت از منابع طبیعی به عنوان سرمایه ای همگانی داشته باشند.

عزیزکمالی از آمادگی 12 پارک جنگلی در حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری در روز طبیعت (13 فروردین) خبرداد و تصریح کرد: این پارکها آماده پذیرایی از مسافران و هم استانیهای عزیز می باشد.