آغاز عمليات اولين نشای برنج شهرستان آمل همزمان با نیمه دوم فروردین

 

به گزارش پایگاه خبری کمال نیوز، مجيد ذاکری سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان آمل گفت: اولين نشای برنج از نوع طارم در شهرستان آمل در صورت مساعد بودن هوا در روستای درزی کلا از حوزه مرکز جهاد کشاورزی سورک در سطح دو هکتار و به صورت سنتی در پانزدهم فروردين ماه جاری انجام می شود .

وی تصريح کرد:  به حول و قوه الهی و با همت کشاورز پر تلاش برنج کارآملی آقای رحمت الله سلطانی ، اولين نشای برنج در شهرستان آمل در روستای درزی کلا از حوزه مرکز جهاد کشاورزی سورک ، در تاريخ پانزدهم فروردين ماه در زمينی به مساحت دوهکتار و به صورت سنتی آغاز می شود.