تجمع اعتراضی کارکنان مخابرات آمل در مقابل فرمانداری

 

به گزارش پایگاه خبری کمال نیوز، کارکنان بخش خصوصی مخابرات آمل به سبب مشکلات حقوقی و صنفی خود در مقابل فرمانداری ویژه آمل تحصن کرده و خواستار احقاق حقوق خود شدند.

این اعتراض به سبب عدم دریافت حقوق ماه های بهمن و اسفند، سنوات و عیدی و عدم پرداخت حق بیمه صورت گرفته است.