برگزاری جشنواره تخم مرغ رنگی در سرای مهر شهرداری آمل

IMG_6704

IMG_6700

IMG_6836

IMG_6697

IMG_6775

IMG_6807

IMG_6815

IMG_6805

IMG_6734

IMG_6846

IMG_6820

IMG_6877

IMG_6864

IMG_6934

500

IMG_6916

IMG_6759

IMG_6910