توقيف خودروی سمند با بيش از 120 ميليون ريال خلافی در آمل

 

کمال نیوز: سرگرد "علي اصغر قوچاني" در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس، گفت: گشت پليس راه "آمل - هراز" هنگام كنترل خودروهاي عبوري در سطح محور يک دستگاه سمند به راننگي " م – س " را به علت عدم رعايت قوانين و مقررات راهنمائي ورانندگي متوقف کردند.

وي افزود: در استعلام‌ سوابق مشخص شد، اين خودرو داراي 411 فقره تخلف رانندگي به مبلغ 127 ميليون ريال جريمه پرداخت نشده است .

فرمانده پليس راه آمل با اشاره به اينکه اغلب تخلفات اين خودرو تخلفاتي حادثه ساز و سرعت و سبقت غير مجاز و انحراف به چپ بوده است، تصريح کرد: در راستاي اجراي بند 8 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي در صورتي که مبلغ جريمه خودرويي به 10 ميليون ريال برسد، پليس مراتب را به مالک خودرو اعلام و چنان چه ظرف مدت يک ماه از تاريخ ابلاغ، مالک خودرو نسبت به پرداخت جريمه اقدام نکند، دستور توقيف خودرو صادر و از تردد آن جلوگيري خواهد شد.