یادمان استاد احمد محسن پور در فرهنگسرای نیاوران تهران از نگاه دوربین مجید روستایی

به گزارش پایگاه خبری کمال نیوز، یادمان استاد احمد محسن پور در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار شد.
در این مراسم اساتید و شعرایی چون علی هاشمی چلاوی، علی اصغر محجوریان، عبدالحسین مختاباد، علی اکبر شکارچی و محمدرضا درویشی حضور داشتند.