افتتاح 8 کیلومتر از عملیات چهارخطه کردن محور هراز با حضور وزیر راه و شهرسازی