آذین بندی مدارس آمل به مناسبت ایام دهه فجر از نگاه دوربین بهروز خسروی

 
دانش آموزان مدرسه دخترانه شاهد و داعی السلام شهرستان آمل هر ساله با آذین بندی مدارس خود به استقبال دهه مبارک فجر می روند.
عکس: بهروز خسروی