برگزاری جشنواره خیریه مجمع خیرین آمل با حضور هنرمندان برجسته کشور /پوستر