همایش دیروز، امروز، فردا با حضور دکتر حسن عباسی در آمل /پوستر