کمک حدود یک میلیارد و 200 میلیون ریالی آملی ها برای آزادی دو محیط بان

 

کمال نیوز: نیکوکاران آملی درکمپین حیات برای آزادی دو محیط بان که به علت درگیری و قتل شکارچیان غیرمجاز در استان کهگیلویه وبویراحمر درزندان به سرمی برند، یک میلیارد و 200 میلیون ریال اهداء کردند.

آیین گلریزان برای آزادی این دو محیط بان کهگیلویه وبویراحمری عصرشنبه به همت سازمان های غیردولتی ومردم نهاد محیط زیست شهرستان امل برگزار و مازندران سومین استانی است که به صورت نمادین در این شهرستان میزبان این حرکت مردمی برای آزاد این دو محیط بان بوده است.


مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران شامگاه شنبه در این آیین گفت: ' اصغرتقی زاده ' و ' غلامحسین خالدی' دو محیط بان از استان کهگیلویه وبویراحمر در حین انجام ماموریت ودرگیری با شکارچیان غیرمجاز، باعث قتل شده و از سوی دادگاه آن استان هرکدام به ترتیب به هفت سال ونیم و چهارسال ونیم حبس در زندان محکوم شدند.


ناصرمهردادی افزود: اتهامی که دادگاه استان به این دو محیط بان داده حفاظت ازمحیط زیست و حیاط وحش درحین انجام ماموریت ودفاع شخصی بوده که هرکدام همچنین به پرداخت 10میلیارد ریال به خانواده مقتول محکوم شدند.


وی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست تاکنون در استانهای زیادی این مراسم را برگزار کرده است، افزود: امیداست تانیکوکاران مازندرانی ودیگر استانهای کشور زمینه آزادی این دو محیط بان و بارگشت انان به کانون خانواده هایشان فراهم کنند.


مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با بیان اینکه تاکنون 120محیط بان برای حفظ وحراست از محیط زیست طبیعی وجانوری در درگیری با شکارچیان غیرمجاز و دیگر افراد به شهادت رسیدند، افزود: مازندران به لحاظ وسعت زیاد مناطق حفاظت شده زیستی جانوری ، یکی از استانهایی است که همواره محیط بان های ان در تهدید شکارچیان غیرمجاز هستند./ایرنا