راهپیمایی نمازگزاران جمعه دابو و دشت سر در محکومیت آل سعود