انتخابات با افزایش مشارکت حدود ۱۰ درصدی نسبت به دوره قبل به پایان رسید.

رای‌گیری دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با افزایش مشارکت حدود ۱۰  درصدی نسبت به دوره قبل به پایان رسید.

‌مرحله دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سراسر کشور و نمایندگی‌های ایران در کشورهای مختلف از ساعت ۸ صبح آغاز و تا ساعت ۲۴ ادامه داشت.

مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری جمعه ۸ تیر ماه برگزار شد. بر اساس اعلام وزارت کشور در مرحله اول ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۱۸۵ رأی اخذ شده که مسعود پزشکیان ۱۰ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۹۹۱ رأی و سعید جلیلی ۹ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۲۹۸ به مرحله دو انتخابات راه یافتند.

در مرحله دوم، مسعود پزشکیان با کد انتخاباتی ۲۲ و سعید جلیلی با کد انتخاباتی ۴۴ با هم رقابت کردند و رأی‌گیری در حدود ۵۹ هزار شعبه اخذ رأی انجام شد.