کمال آنلاین : دکتر حسین رنجبر رئیس دانشگاه شمال درمراسم تقدیر از برگزار کنندگان جشنواره فرهنگی-ورزشی آیین ها و بازیهای بومی مازندران گفت : اگر در این‌مسیر دغدغه هایی شدیدی داشته و دارم ناشی از سوگند نامه ای است که در ابتدای تصدی ام خورده ام. به قضاوت اشخاص بیرون و درون، دانشگاه رو به پیشرفت بوده، از جمله اینکه هفته ای نبوده است که یک همایش در دانشگاه برگزار نشده باشد.
در ادامه به برخی دستاوردها اشاره داشتند: «به عنوان نمونه برای اولین بار المپیاد دانشجویی را برگزار میکنیم. برای اولین بار ۶۵۰ میلیون از دولت پول دریافت کردیم. همچنین دستور پرداخت ۱/۵ میلیارد تومان از معاون ریاست جمهور گرفتیم تا برای بهبود زیرساخت‌ها هزینه نماییم
دانشگاه شمال به عنوان سه دانشگاه برتر جهادی استان معرفی شده است. تاسیس کارگروه تضمین کیفیت، بروزرسانی کتابخانه، تاسیس دفترنمایندگی یونسکو، تاسیس انجمن خیریه حمایت از دانشجویان ایران، حضور رییس دانشگاه و معاونان در پنج روز یا حتی شش روز که خود یک رکورد محسوب می شود، طرح جهش علمی برای اعضای هیات علمی، تشویق های پژوهشی، تبدیل وضعیت کارمندان هیات امنایی به قانون کار، تشکیل منظم کلاسها و دانشگاه دارد بسوی دانشگاه تمدن ساز و جامعه محور حرکت می کند که در این راستا هیات اندیشه ورزان پیشگیری از جرم و حفظ حقوق بیت المال با محوریت دانشگاه شمال در شهر آمل تشکیل داده ایم. همه اینها محصول زحمات شماست