استاندار محترم با عنایت به گذشت بیشتر از 2سال از حضور حضرتعالی متاسفانه از ظرفیت های اقتصادی گمنام این استان آشنایی ندارید.

بی تفاوتی نسبت به شهرک صنعتی صنفی بنکداران آمل تا کی ؟

یادداشت محمدرضا عزیز زاده مدیرعامل شهرک صنعتی صنفی بنکداران آمل

ایجاد شهرک صنعتی صنفی بنکداران آمل توسط این صنف اقدامی ارزشمند ورو به جلو می باشد و  ایجاد شهرک های جدید صنفی براساس مصوبه دولت، مبنی بر خروج واحدهای آلاینده و صنفی به بیرون از شهرها می باشد وشهرستان آمل با ایجاد شهرک صنعتی صنفی بنکداران آمل با هزینه شخصی بار سنگینی از دوش این شهر برداشته که در استان پیشگام وبه عنوان یک الگو در کشور مطرح می باشد

شهرک صنعتی صنفی بنکداران تغذیه سبز خزرآمل به عنوان یکی از نخستین شهرک های صنفی کشور، درچند سال گذشته با تکمیل زیرساخت های لازم، اقدام تاثیرگذاری در راستای عرضه ومعرفی هرچه بیشتر برندهای مطرح خواروباروخشکبار درفضای رقابتی سالم با حذف واسطه ها برداشته است.

پس از افتتاح فازنخست این شهرک به همت وتلاش بی وقفه هیات مدیره شهرک صنعتی صنفی بنکداران تغذیه سبز خزرآمل وحضور برندهای برتر کشوری درحوزه خشکبار ، انبارهای مدرن، سردخانه های مجهز واستاندارد، و اشتغال زایی بیشاز 1500نفر مستقیم و 3300نفر غیر مستقیم وتامین کننده اقلام استراتژیک رفته رفته مسیر خودش را برای نقش آفرینی در این بخش پیدا کرده والگوی کامل حتی برای شهرهاو استانهای بزرگ دیگرکشورشده است

استاندار مازندران

چگونه اینگونه بی اعتنایی ها را ببینیم و سکوت کنیم.

استاندار محترم جناب آقای حسینی پور با عنایت به گذشت بیشتر از 2سال از حضور حضرتعالی به منصب عالی ترین مقام اجرایی استان متاسفانه از ظرفیت های اقتصادی گمنام  این استان آشنایی نداشته تا انتظار بهره گیری وجود داشته باشد از آنجایی که استان های دیگر می آیند از پروژهای موفق به بهره برداری رسیده چون شهرک صنعتی صنفی بنکداران آمل الگو میگیرند و افتخارات آنرا با معرفی به مدیران بالادستی و وزرا مربوطه  بنام خود ثبت میکنند.

جای بسی تعجب است که شرکت بنکداران در انتظار حضور حداقل  فرمانداران قبلی وفعلی  شهر که با توجه به اینکه بارها به کرات ارسال دعوتنامه رسمی هنوز توفیق حضور آقایان  را دراین شرکت نداشتیم  حال بماند که چه ازشما واز معاونت سیاسی امنیتی شما دعوت شده و پاسخی ندیدیم .که بتوانیم با چهره به چهره مسایل ومشکلات چندین ساله خود را بازگو کنیم ؟

مشاورین محترم اقتصادی شما هم بدنبال آسانترین راه برای انجام امورات بوده و براحتی با سلایق خیلی از هاب های اقتصادی را مغفول و در حاشیه نگه داری ودر معرفی آنها دریغ میکنند شاید بعلت کمتر در تریبون ها ونگاههای تبلیغاتی جای همچنین مجموعه ها نبوده و خالیست.

جناب آقای استاندار

این شرکت برای اولین بار با حمایت همه اعضا با سرمایه بخش خصوصی  درکشور شروع به فعالیت نموده است که در خلال این سالها دچار مشکلات عدیده ای بودیم که با حضور بعضی از مسئولین ودادن وعده وعید هنوز به سرانجام نرسیده است .

تاسف ازاینکه شهرک بنکداران که دراستانهای دیگر با الگوگیری ازما شروع به فعالیت نمودند با حمایت های استانداری ومسئولین شهرستانی توانستند به جایگاهی برسند که به عنوان الگو در کشور در بازدید وزیر صمت ازسوی ایشان بعنوان پایلوت نامبرده میشود ولی ما هنوز اندرخم کوچه هستیم .

جناب آقای حسینی پور

مجموعه سهامداران این شرکت که در گمنامی از سال 97 با اخذ پروانه بهره برداری مشغول به فعالیت هستند مورد توجه نیستند وشاید هنوز به مدیران بالا دستی معرفی نشدند حتی مدیرعامل این شرکت درهیچ یک از جلسات استانی وشهرستانی دعوت نمی شود  ؟

. در پایان مسئولین محترم استانی لطفا از داشته های خود به خوبی استفاده کنید.تا مبادا از این قبیل اتفاقات مجدد استفاده شود و بنام استانهای دیگر ثبت گردد. شما مسئول مستقیم می باشید.