کمال آنلاین : روح الله سلگی در جلسه بررسی آسیب های اجتماعی مازندران در ساری افزود : نرخ کشوری شیوع مصرف مواد مخدر در دانشجویان ۴.۷ درصد و این‌ نرخ در مازندران ۴.۲ درصد است.
وی همچنین نرخ کشوری شیوع مصرف مواد مخدر در جامعه کارگری را ۲۲.۳ درصد اعلام کرد که این نرخ در مازندران ۲۱ درصد است.

معاون استاندار مازندران اضافه کرد : در حال حاضر نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در این قشر در استان به نرخ کشوری نزدیک شده است.
این مقام مسوول، باورهای غلط مبنی بر استفاده از قرص های شب امتحانی از سوی دانشجویان و طبیعی بودن مواد مخدر را از جمله دلایل روند افزایشی شیوع مصرف مواد در این اقشار دانست.

سلگی، نرخ کشوری شیوع مصرف مواد مخدر در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال را ۵.۴ درصد اعلام کرد وگفت: این رقم در مازندران ۲.۶ درصد است که مازندران در این زمینه رتبه بیستم کشور را دارد.
وی افزود : نرخ کشوری شیوع مصرف مواد مخدر در جمعیت دانش آموزان متوسطه دوم و هنرستان ها ۲.۱ درصد و در مازندران این رقم ۱.۱ درصد است.
معاون استاندار مازندران اظهار داشت: شگردهای توزیع کنندگان مواد مخدر و استفاده از نام های جذاب برای انواع مواد مخدر از جمله «گل» و یا نام قرص های اعتیاد با عنوان «لاو» ابزاری جدید برای جذب جوانان از سوی این افراد است.