میز خدمت (ملاقات چهره به چهره مردم و مسئولین) در حرم مطهر امام زاده عبدالله(ع) آمل و با حضور مسئولین بخش وشهرستان برگزارشد