هرگونه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی باید بر اساس قانون و پس از اخذ استعلامات از ادارات متولی صورت گیرد

کمال آنلاین : مهرداد فولاد مدیرجهادکشاورزی شهرستان آمل درگفتگوی اختصاصی با هفته نامه آوای کمال گفت : حسب ماده 10 قانون اصلاحی  حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1385 ایجاد هر گونه بنا و تاسیسات ، دیوار کشی ، فنس کشی ، خاکبرداری، برداشت شن و ماسه و غیره... در اراضی زراعی و باغی بدون اخذ مجوز جرم بوده و مرتکب جرم حسب ماده 3 قانون فوق الذکر علاوه بر قلع و قمع (تخریب) آثار تغییر کاربری غیر مجازو اعاده وضع به حالت سابق به پرداخت جزای نقدی نیز محکوم میگردد و در صورت تکرارجرم به حداکثر جزای نقدی و حبس به مدت شش ماه نیز محکوم میگردد.

وی با بیان این که برنامه‌های صیانتی از حقوق بیت‌المال و حقوق عامه اولویت جهاد کشاورزی است ادامه داد: ساخت و سازهای غیرمجاز عمدتاً اراضی زراعی و باغ‌ها هستند که به صورت غیر مجاز تغییر کاربری داده شده و امنیت غذایی را تهدید می کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل گفت: هر گونه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی باید بر اساس قانون و مقررات و پس از اخذ استعلامات لازم از ادارات متولی صورت بگیرد.

فولاد افزود: با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز برخورد خواهد شد و خواهشمند است برای جلوگیری از تضییع سرمایه ملی و خصوصی افراد از هرگونه اقدام در راستای ساخت و ساز قبل از طی مراحل قانونی اکیداً خودداری شد.

 وی ادامه داد : لذا از کلیه همشهریان و حافظان اراضی تقاضا میگردد در صورت مشاهده هریک از موارد فوق الذکر مراتب را به سامانه 131 گزارش فرمایند.