مرال یا گوزن قرمز که در گویش مازندرانی به آن گاو کوهی نیز گفته می شود...

به گزارش پایگاه خبری کمال آنلاین،  مرال یا گوزن قرمز که در گویش مازندرانی به آن گاو کوهی نیز گفته می شود، گونه نماد جانوری استان مازندران و به بزرگترین پستاندار علفخوار از گونه های با شکوه جنگل های پهن برگ هیرکانی شمال است
مهندس دعاگو رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آمل اذعان نمود ؛گوزن های نر برای تعیین قلمرو به جنگ با دیگر نرها می روند و با ایجاد صدایی شبیه صدای گاو اهلی، گوزن های ماده را در محدوده قلمرو خود جمع می كنند.


در فصل گاوبانگی اگر گوزن نر صدای گوزن نر دیگری را در محدوده قلمرو خود بشنود با سرعت به سمت صدا حرکت می کند تا گوزن مهاجم را از قلمرو خود خارج کند.
این مقام مسئول درمحیط زیست آمل افزود ؛در این زمان شکارچیان در نقطه ای کمین کرده و به وسیله ابزارهایی همچون شاخ قوچ، کدو و غیره صدای گوزن ها را تقلید می کنند. به دنبال تقلید صدای گوزن توسط شکارچیان، گوزن نری که شکارچیان در قلمرو آن حضور دارند بلافاصله به سمت صدا حرکت کرده و در مقابل شکارچیان ظاهر شده و به راحتی شکار می شوند.


دعا گو خاطرنشان کرد ؛به دلیل آسیب پذیر شدن مرالها در فصل گاوبانگی،محیط بانان استان مازندران با برپایی چادر و استقرار در آنها از ارتفاعات رامسر در غرب تا گلوگاه در شرق استان را تحت پوشش وحفاظت قرار می دهند.
از نیمه شهریور ماه تا اواخر مهرماه هرسال فصل( گاوبانکی )یا (گوچمر )و یا (ورزا چمر )درمناطق حفاظت شده جنگل های هیرکانی دردامنه ی شمالی رشته کوهستان البرز آغاز میشود که درواقع فصل جفت گیری مرال ها این گونه ی  رو به انقراض از پستانداران حیات وحش میباشد.


رییس محیط زیست آمل از طبیعت دوستان درخواست نمود ؛  از گردشگران و کوهنوردان علاقمندان به طبیعت دراجرای برنامه هایشات خواهشمند است تا از حضور درمناطق دراین بازه زمانی ذکرشده خودداری نمایند . چرا که ایجاد هرگونه استرس  به کاهش میزان زاد و ولد و کاهش جمعیت مرال ها منجر میشود .