جایگاه روابط عمومی ها در دنیای مدرن امروز بسیار مهم و قابل توجه است و هرفرد و یا گروهی بسته به جایگاه و نیاز خود از این هنر ارتباطی برای نیل به اهداف فردی یا سازمانی خود بهره برداری می نماید.

کمال آنلاین /در دورانی که اطلاع‌رسانی در همه عرصه‌ها پیشتاز است اهمیت جایگاه روابط عمومی دوچندان شده به گونه‌‌ای که موفقیت سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌ها و دوامشان در عرصه فعالیت‌های تخصصی به عملکرد روابط عمومی‌های آن وابسته است.

بی‌شک در عصر ارتباطات روابط عمومی از ابزارهای قوی مدیریت افکار عمومی است و حلقه ارتباط بین مدیران و کارکنان و پل ارتباطی با مخاطبان به شمار می‌رود.

به منظور اهمیت و جایگاه روابط عمومی، بیست و هفتم اردیبهشت ماه روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات نامگذاری شده که سرفصلی از تعهد، تخصص، علم و هنر به شمار می‌رود.

جایگاه روابط عمومی ها در دنیای مدرن امروز بسیار مهم و قابل توجه است و هرفرد و یا گروهی بسته به جایگاه و نیاز خود از این هنر ارتباطی برای نیل به اهداف فردی یا سازمانی خود بهره برداری می نماید.

سیاستمداران، مدیران، هنرمندان، صاحبان صنایع و تولیدگران و هر قشر و گروهی بسته به نوع فعالیت و خدمات خود بنوعی وابسته به این علم ارتباطی و تعاملی است.

امروزه روابط عمومی به عنوان یک رشته تخصصی در مجامع علمی و دانشگاهی مطرح شده و کتاب ها، پایان نامه ها، مقالات و مطالب زیادی در این حوزه منتشر شده که نشان از اهمیت و جایگاه ویژه این علم در جامعه امروزی دارد.

اگر بخواهیم تعارف مختلف و متعدد را در یک دسته بندی و قالب مشخص ارائه دهیم ،می توان 6 محور یا دسته بندی کلی را در این تعاریف مشخص و تفکیک نماییم مانند، روابط عمومی هنر، علم و فن بوده و روابط عمومی آیینه تمام نمای سازمان و جایگاه دریافت و انتقال اطلاعات است.

روابط عمومی پل ارتباطی میان مردم و سازمان است

روابط عمومی وظیفه تبلیغ، ترغیب، تشویق و نفوذ در افکار عمومی را بر عهده دارد و پل ارتباطی بین مردم و سازمان و جایگاه دریافت و انتقال اطلاعات، ایجاد حسن تفاهم و حسن رابطه متقابل واطلاع رسانی، در صدد اعمال مدیریت، فلسفه مدیریت، مشاور مدیریت است.

در موقعیت های مختلف و خاص، نقش و کارکرد روابط عمومی مشخص می شود، لیکن  با نگاه به تعاریف و تحلیل های فوق می توان فلسفه، هدف، عمل و وظیفه روابط عمومی که همان مردم داری، ایجاد، حفظ و تداوم تفاهم، عمل روابط عمومی ایجاد،حفظ و تداوم ارتباط بوده و همچنین وظیفه روابط عمومی،اطلاع رسانی و پاسخگویی است.

ایجاد،حفظ و تداوم تفاهم و ارتباط بین سازمان و مخاطبان مهم ترین و اساسی ترین هدف و به نوعی شاخصه یک روابط عمومی بوده و برای نیل به این مهم می بایست وظائف مختلفی را با ابزارهای مختلف و متعدد به انجام برساند که مهم ترین آنها تحقیقات مثل افکارسنجی،تحلیل محتوا، انتشارات بروشور، نشریات عمومی و تخصصی، تبلیغات برگزاری نمایشگاه ها مراسم و ارتباطات با کارکنان سازمان، مردم و رسانه ها است.

در یک نگاه می توان روابط عمومی ها را به 2 نوع روابط عمومی حداقلی و روابط عمومی حداکثری تقسیم کرد، در روابط عمومی حداقلی بیشتر فعالیت ها در حد امورات روزمره و خدماتی معمولی و در حد تدارکاتچی یک سازمان انجام می شود و در روابط عمومی حداکثری، علاوه بر خدمات روزانه یک سازمان، روابط عمومی ها در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های مهم سازمان حضور دارند و نقش بسیار مهمی در برنامه ریزی ها دارند.

رهبرمعظم انقلاب در باب وظائف، نوع فعالیت و رویکرد روابط عمومی ها نگاه جامع و دوسویه ای دارند و روابط عمومی ها می توانند فعالیت نهادها را ارزیابی و منعکس کننده و مشخص کننده روش ها و نقص های دستگاه مربوطه خود باشند.

در این بیانات تاکید شده که یک روابط عمومی مطلوب می بایست از یک طرف فعالیت ها و اقدامات سازمان  خود را برای افکار عمومی و مردم و رسانه ها منعکس کند و از طرف دیگر باید مسائل و مشکلات و نقائص و ضعف های سازمان را نیز بازگو نماید.

این نگاه جامع می تواند سیاست و راهبرد کلی را برای همه روابط عمومی ها ترسیم نماید، هم می تواند به دنبال تبلیغ و توجیه سازمان خود باشد و هم می تواند برای نیل به اهداف و منافع سازمان به دنبال اطلاع رسانی و متقاعد نمودن افکار مخاطبین  باشد.

در نهایت می تواند در یک تعامل دو سویه و متقابل  با مخاطبان و در یک رابطه افقی و برابر، مردم گرا باشد و با ابزارها و روش های مدرنی چون افکارسنجی، دیدگاه ها و نظرات مردم را بدون سانسور و شفاف دریافت و در اختیار سازمان قرار دهد که این مطلوب نظر نظام مردمی جمهوری اسلامی ایران است

مهم ترین سرمایه موجود در یک کشور سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بوده و تا زمانی که این اعتماد بین آحاد مردم وجود داشته باشد، شاهد مشارکت و پشتیبانی آنها از نظام و دولت هستیم و با توجه به شرایط خاص کشور به ویژه بحث اقتصادی مهم ترین، اساسی ترین و تعیین کننده ترین عنصر در پیشبرد اهداف و برنامه های دولت، مردم و مشارکت وحمایت مردم است.

در این شرایط برای اینکه این اعتماد و مشارکت حفظ و ارتقاء یابد، نقش رسانه ها و بالاخص روابط عمومی ها بسیار حائز اهمیت بوده، اهمیت این موضوع آنجاست که روابط عمومی ها به عنوان چشم و گوش یک سازمان بیشترین ارتباط را با مردم دارند و باید در این ارتباط  با توجه به تاکیدات دولت تدبیر و امید واقعیات و شرایط موجود را به خوبی و شفاف با مردم در میان بگذارند و اگر مردم هم احساس کنند که واقعیت ها به درستی به آنها گفته می شود به طور قطع پشتیبانی  و حمایت خود را از دولت ادامه می دهند.

با توجه به پیشرفت‌های صورت گرفته در عرصه‌های مختلف دانش بشری به خصوص حوزه اطلاع رسانی و تکنولوژی و ارتباطات، یک روابط عمومی موفق و سرآمد نیز باید ضمن آشنایی با علوم و فنون ارتباطی و اطلاع از آخرین یافت‌ه‌ها، با ابزارهای کار در فضای ارتباطی و فناوری‌های روز آشنایی داشته باشد و امروز برخورداری از سواد رسانه‌ای و نحوه کار با ابزارهای ارتباطی برای روابط عمومی‌ها یک ضرورت به شمار می‌رود.

قطعا روابط عمومی، به عنوان نهادی که می‌تواند به صورت نظام‌مند، برنامه‌ریزی شده و سنجیده در جهت ایجاد، حفظ و گسترش تعامل و تفاهم مدیران با کارکنان اقدام کند، بسیار حائز اهمیت است و باید به آن به عنوان کار تخصصی نگاه شود چرا که روابط عمومی نقش مهمی را در تعیین، شکل دهی و برنامه‌ریزی اجرای سیاست‌های راهبردی یک سازمان ایفا می‌کند و درک اهمیت روابط عمومی به عنوان بخشی از مدیریت استراتژیک به منزله یافتن نوعی مهارت مبارزه برای پیشرفت در سازمان تلقی می‌شود

.درپایان این نکته مهم اینست که  مدیران روابط عمومی ادارات شهرستان معتقد هستند که در شعار همه روابط عمومی را مهم می‌دانند اما در عمل بصورت جدی بدان توجه نمی‌کنند و فقط روابط عمومی را بعنوان توجیه‌گر و وسیله ترقی خود می‌دانند در حالیکه روابط عمومی تنها مدافع حقوق سازمان نیست بلکه مدافع حقوق عامه مردم یا مشترکان نزد سازمان است و روابط عمومی شخص مدیر نیست بلکه روابط عمومی سیستم و سازمان است و نباید جایگاه آن را به این وضعیت تقلیل بدهیم.