کاروان های راهیان نور مازندراني با حضور در منطقه اروندکنار ، از سرزمین حماسه آفرینی های لشگر عملیاتی ۲۵ کربلا و یادمان شهدای عملیات والفجر۸ بازدید و زیارت کردند