دو تغییر مدیریتی در مجموعه شهرداری آمل در واپسین روزهای سال 1401 صورت گرفت.

به گزارش اداره روابـط عمومی شهـرداری آمل ، علی داودی شهردارشهـردار آمـل در روزهای پایانی سال 1401 از زحمات پیروز کاویانپور مدیریت سازمان مدیریت پسماند شهرداری آمل تقدیر و مهدی قاسمی را به عنوان سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری آمل منصوب کردکرد و در ادامه روح الله رستگاری را جایگزین مهدی قاسمی در سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهری نمود.

شایان ذکر است پیروز کاویانپور پس از خدمات صادقانه در شهرداری آمل بازنشست شد.

کاویانپور سابقه مدیریت در سازمان آتش نشانی ، مدیریت بحران و مدیریت سازمان مدیریت پسماند شهرداری آمل را درکارنامه خود دارد.