کمال آنلاین /مهرداد فولاد اظهار کرد: برای حمایت از کشاورزان، تاکنون 76 تن بذر ارقام مختلف برنج شامل هاشمی، فجر، شیرودی، ندا، کشوری و حاج حیدری به شالیکاران آملی در حال توزیع است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل با اشاره به اینکه شالیکاران از بذر‌های گواهی‌شده استفاده کنند تا عملکرد خوبی داشته باشند، تصریح کرد: توزیع بذر گواهی شده با هدف افزایش امنیت غذایی، بالا بردن کیفیت محصول، افزایش میزان تولید کیفی و کاهش آفات در دستور کار قرار دارد.

 وی با بیان اینکه برنج مهم‌ترین غله و تأمین کننده قسمت عمده نیاز غذایی مردم است، گفت: استفاده از بذر گواهی شده، داشتن وزن خالص از نظر ژنتیک، قدرت جوانه زنی بالاتر و عاری از بیماری و عدم بذرهای شکسته نارس و علف‌های هرز باعث کاهش هزینه زراعی و کاهش هزینه‌های مرحله داشت شده و وجود یکنواختی محصول در زمان رسیدگی، کاهش ضایعات تبدیل و فرآوری و افزایش کمی محصول می‌شود.

33 طرح مشاغل خانگی به بانکهای عامل معرفی شد

مهرداد فولاد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گفت: برای ایجاد فرصت های شغلی پایدار و حمایت از مشاغل خانگی، از ابتدای امسال تاکنون 33 طرح مشاغل خانگی مستقل به مبلغ 29000 میلیون ریال به بانکهای عامل معرفی که از این تعداد 27 طرح به مبلغ 23900 میلون ریال پرداخت گردید.

وی اظهار داشتند دربخش اعتبارات بهین یاب (رونق تولید)، 23 طرح به مبلغ 498993 میلیون ریال به بانکهای عامل معرفی که از این تعداد 8 نفر به مبلغ 150950میلیون ریال موفق به دریافت تسهیلات شده اند.

همچنین دربند الف تبصره 18 تعداد 84 طرح به مبلغ 3.653.099 میلیون ریال معرفی که 29 طرح به مبلغ 607828 میلیون ریال موفق به دریافت تسهیلات شده اند.