جلسه شورای هماهنگی دستگاههای زیر مجموع وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با محوریت آموزش مهارتی و ایجاداشتغال پایدار جامعه هدف برگزار گردید.

کمال آنلاین به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان آمل؛ اسفندیاریان ضمن خیرمقدم  هدف از تشکیل شورای هماهنگی دستگاه‌های زیر مجموعه را تسهیل و تسریع در خدمات رسانی به شهروندان عنوان کرد و گفت: یکی از اهداف تشکیل این جلسه ایجاد تعامل بین مدیران دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت متبوع به منظور برنامه‌ریزی لازم برای استفاده مناسب از تمام ظرفیت‌های دستگاه‌ها در راستای هم افزایی می باشد.

 وی یکی از الویت های اساسی و مهم  بهزیستی را اشتغال زایی و توانمندی مددجویان دانست و افزود:اگر بتوانیم ظرفیت های اشتغال را فراهم کنیم در واقع به مددجو کمک کردیم در کنار  استقلال مالی ، عزت نفس خود را حفظ و قابلیت ها و توانمندی های خود را بشناسد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان آمل همچنین خاطرنشان کرد: اشتغال کار فرمایی به نوعی اشتغال حمایت شده است که این حمایت از جانب بهزیستی و برای کارفرمایانی که مددجویان را به کار گیرند انجام می شود.

گفتنی است؛ در این نشست مدیران دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به ارائه آمار عملکرد و برنامه‌های کاری در حوزه خود پرداخته و پیشنهادات و درخواست‌هایی نیز در راستای رفع مشکل مراجعین و ارائه خدمات خود مطرح کردند   .