کمال آنلاین / یکی از قضات برجسته از ابتدای طرح نوین دادگستری و مستشار دیوان عالی کشور، قبل از انقلاب  آقا سیدابوطالب رئیس زاده شاهاندشتی از تبار عالمان دین از چهره های ماندگار و تسلط کامل به قوانین حقوقی بوده نگارنده که خود در جوانی عمری را در کتابفروشی و مطبوعات سپری نموده ام روانشاد و آقاابوطالب رئیس زاده را به جهت حرفه ام بخوبی می شناختم و از منش و شخصیت علمی اش و آن هم تبحر به قوانین حقوقی و بدون تبختر با مراجعین که اکثریت آنان برای دادخواهی نزد وی می آمدند، چه بسی در رفع بحق مشکلات آنان سعی وافرداشته، واقف بوده، می خواهم از زندگی و از تحصیلات و از تجربیاتش در طرح نوین دادگستری در زمان پهلوی اول و پست هایی که بیش از 43 سال مسئولیت در دادگستری های ایران داشته یادی نمایم. اوئیکه حسب نیات واقف متولی دو دانگ روستای سوته کلا آمل را بعهده داشته و همه ساله در ایام محرم در مسجد هاشمی وابسته طایفه شاهاندشتی آمل ضمن برپایی عزاداری و اطعام دهی سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) و بعد از وفات فرزند برومندش سیداحمدآقا رئیس زاده همه ساله این وظیفه را بخوبی انجام میدهد.

سیدابوطالب رئیس زاده از قضات بنام و شهیر ایران از ابتدای طرح نوین دادگستری توسط مرحوم داور در دوران پهلوی اول آغاز بکار  نموده است .

نامبرده در سال 1280 در شهر آمل متولد شده فرزند مرحوم حجه الاسلام آقاسید ابراهیم رئیس، و نوه آیت اله العظمی سیدابوطالب رئیس فقیه عالیقدر و از مراجع شیعه در زمان ناصرالدین شاه می باشد.

آقا سیدابراهیم رئیس با توجه به اینکه شهر چندین هزارساله آمل در بهار 1296 خورشیدی در آتش سوزی مهیب که هزاران خانوار در این مصائب دردناک زمین گیر و بی خانمان شده اند  بدستور احمد شاه و رئیس الوزراء و مردم عادی شهرهای دیگر ایران هر یک باندازه توان خود بیاری مصیبت دیدگان شتافته و با تشکیل هیئت امنا آقاسیدابراهیم رئیس بعنوان رئیس هیئت امناء آتش سوزی آمل انتخاب گردید و به کمک آسیب دیدگان عزم خود را جزم و در مرمت، بازسازی شهر، با عنایت به اینکه محبوبیتی در بین آحاد مردم آمل داشته و با جذب خیرین شهرهای مختلف ایران موجبات تسکین الام مصیبت دیدگان را فراهم نمودند.

آقا ابوطالب رئیس زاده در سنین طفولیت پدر را از دست داده و تحت سرپرستی عمو به تحصیلات حوزوی در مسجد سپهسالار( مطهری) تهران مشغول دیری نپائید با جدیت و پشتکار زیاد با موفقیت دوران تحصیلات حوزوی را در محضر اساتید معروف زمان خود از جمله آقا سیدحسن مدرس و شیخ محمد عبده گذراند، همچنین دوره عالی قضائی را، پایان نامه ایشان که درهمطرازی وزارت فرهنک آن زمان معادل فوق لیسانس ارزیابی شده بقرار اطلاع همچنان نزد خانواده موجود است، اخذ نموده، آقا ابوطالب رئیس زاده بعد از شروع خدمت در دادگستری با جدیت، لیاقت و شایستگی توأم با صداقت و سلامت در کار مراتب قضائی را بسرعت طی کرده است ، از ریاست دادگاه استرداد املاک (املاک مصادره شده توسط پهلوی اول) ایشان در کمال شجاعت و استقلال رای به استرداد املاک داده که موجب رضایت خاطر مردم گشته  و سپس ریاست دادگستری بابل، دادستانی استان آذربایجان و ریاست دادگستری مازندران را بعهده داشته چندی نگذشته آقا ابوطالب بعنوان مستشاری دیوان عالی کشور برگزیده شد طبق قانون قبل از انقلاب فقط 36 قاضی برجسته و عالیمقام عضو دیوانعالی بودند و بس.

ایشان در طی ریاست دادگستری استان مازندران که نزدیک به 11 سال طول کشید با درایت شخصی خویش در عمران و آبادی استان نقش اساسی ایفا نموده؛ در نهایت پس از 43 سال حضور فعال در دادگستری ایران بافتخار بازنشستگی نائل شد.

لازم به ذکر است آقا ابوطالب رئیس زاده در دوران خدمت هیچگاه عضویت در محاکم جنائی را نپذیرفته چون به روحیه ایشان صدور حکم اعدام سازگار نبوده و بارها پیشنهاد عضویت در مجلس شورای ملی سابق به نمایندگی از شهر آمل و ساری را به بهانه های مختلف پذیرا نشدند.

مرحوم رئیس زاده علاوه بر تسلط کامل به قوانین حقوقی، ادیب و شخصیتی روشن و آگاه و صاحب نظر در زمینه امور سیاسی و اجتماعی جامعه بودند .

اطلاعات ایشان از نظر عرفان و مبانی دینی و شریعت، شعر و ادب زبان زد همه بوده، به همین خاطر همیشه خانه ایشان مرکز مشاهیر شهر و استان بوده.

روانشاد سیدابوطالب رئیس در اسفند 1376 در سن 96 سالگی دعوت حق لبیک گفته، در روستای شاهاندشت لاریجان در آرامگاه خانوادگی در کنار جد بزرگوارش آرام گرفت روانش غریق رحمت باد.