کمال آنلاین /علیرغم شعار  سال و  فرامین رهبر معظم انقلاب و برنامه ریزیهای  دولت انقلابی  درخصوص حمایت از  تولید داخلی  و امنیت غذایی، اصحاب قدرت  و ثروت  بر علیه کشاورزی و  کشاورز مظلوم برنج کار   بسیج شد اند.

در گام اول  بنکداران  عمده فروشان ودلالان که در سال گذشته حاصل دسترنج کشاورزان را  بسیار پایین تر از قیمت تمام شده از دست کشاورز خارج نموده و با چندین برابر قیمت خرید ،به مصرف کننده فروخته اند ، هم اکنون  با قدرت رسانه ای و نفوذ بر دستگاههای مسئول بعنوان منجی مصرف کنندگان قیمت تمام شده را بعنوان  قیمت نا متعارف از زبان مسئولین جاری نموده اند و در گام دوم  تخریب تولید داخلی که از سوی رئیس اداره بازارهای سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری اصفهان و انجمن واردکنندگان برنج شروع شده  ، با اعلام این خبر که کلیه برنج داخلی هشتاد درصد با برنج خارجی مخلوط می باشد را آغاز نموده اند ، به عنوان یک خبر معمولی و ساده از کنارش نمی توان گذشت ، این جریان امنیت غذایی کشور را هدف گرفته   و سنگ بنای تغییر کاربری هفتصد هزار هکتار اراضی برنج کاری شمال کشور  ایران میباشد که از سالهای گذشته شروع شده است

بر نج مرغوب شمال کشور که از نظر عطر و بو و طعم و پخت در جهان بی نظیر است و هیچ شباهتی با برنج شیشه ای و خشن وتراریخته وارداتی   (که عمدتا در کشور مبداءبرای خوراک دام تولید میگردد) قابل مخلوط کردن  با برنج مرغوب ایرانی نیست.

اگر هم باشد به یقین کار کشاورز نیست .

امنیت غذایی باید خط قرمز هر کشوری باشد از مسئولین محترم خصوصآ نمایندگان استان های شمالی کشور تقاضامندیم اجازه ندهند یک عده معلوم الحال که جز سود خود فهم و درک و شعوری از مسائل و  مشکلات تولید کننده، و مصرف کننده و کشور ندارند اینگونه با قدرت رسانه ای صحنه گردان تولید و اقتصاد کشور گردند .

و کشاورز ی که همه هستی و وجود خود را صرف تولید نموده جز فروش زمین چاره ای برایش نمانده باشد.

کشاورزان پیشرو شهرستانهای امل بابل محمود اباد فریدون کنار و بابلسر و نور