سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به برگزاری نشست امروز کمیسیون با حضور وزیر آموزش و پرورش و معاون سازمان اداری و استخدامی، گفت: در نشست امروز با موافقت ضمنی وزارت آموزش و پرورش بر تبدیل وضعیت سریع معلمان طرح مهرآفرین تأکید شد تا این موضوع از طریق سازمان اداری و استخدامی دنبال شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به برگزاری نشست امروز کمیسیون با حضور وزیر آموزش و پرورش و معاون سازمان اداری و استخدامی، گفت: در نشست امروز با موافقت ضمنی وزارت آموزش و پرورش بر تبدیل وضعیت سریع معلمان طرح مهرآفرین تأکید شد تا این موضوع از طریق سازمان اداری و استخدامی دنبال شود.

 حاجی پور در گفت‌وگو با خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت در تشریح نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، اظهار کرد: در نشست امروز، بحث و بررسی در خصوص موضوع ساماندهی و تعیین تکلیف نیروی انسانی در آموزش و پرورش با حضور یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش و معاونان وی، و معاون سازمان اداری و استخدامی کشور صورت گرفت.

نماینده مردم شریف شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی  افزود: در نشست امروز در خصوص تمامی گروه‌های غیر رسمی شاغل در آموزش و پرورش، اعم از آموزشیاران نهضت سواد آموزی، حق التدریسی، نیروهای خرید خدمات آموزشی، غیرانتفاعی، نیروهای خدماتی، کادر اداری و مشاوران مدرسه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

حاجی پور یادآور شد: در خصوص نیروهای طرح مهرآفرین نیز که برخی از آنان حدود 12 تا 15 سال سابقه کار دارند و تبدیل وضعیت آن‌ها هیچ بار مالی برای دولت ندارد، تأکید کمیسیون بر رسمی شدن این عزیزان که جمعیتی حدود 70 هزار نفر هستند، بود که مقرر شد این موضوع با موافقت آموزش و پرورش توسط سازمان اداری و استخدامی دنبال شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تصریح کرد: همچنین در خصوص موضوع طرح ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش نیز مقرر شد این موضوع از طریق سازمان امور اداری و استخدامی پیگیری شود.