کمال آنلاین // رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: افزایش نرخ نان به علت فراهم نشدن بستر‌های الکترونیکی فعلا اجرایی نخواهد شد.

مجید فانی افزود: تا زمانیکه زیرساخت‌های فنی فراهم نشود انواع نان به قیمت سابق عرضه و با هرگونه افزایش قیمت به عنوان گرانفروشی برخورد قانونی می‌شود.

او ادامه داد: خبازانی که پول نقد می‌گیرند نیز اجازه افزایش قیمت را ندارند و باید نان را به قیمت قبلی بفروشند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومانی قیمت هر قرص نان به دلیل افزایش کرایه حمل و نقل شاید در چند روز دیگر اجرایی شود، اما هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است.