آوای کمال /  مهندس علی قبادی مدیر آبفای شهرستان آمل گفت: ۹ هزار و ۹۳ متر توسعه و ۲ هزار و ۵۸۶ متر اصلاح شبکه آبرسانی پارسال در شهرستان آمل انجام شد.

    او می‌گوید:۲ هزار و ۹۳۴ فقره نصب و ۱۰۰ فقره اصلاح و استاندارد سازی انشعاب، ۳۳۸۰ مورد رفع شکستگی، نصب و راه اندازی ۳ دستگاه دیزل ژنراتور به منظور تامین برق اضطراری،۱۷۵۰ فقره تعویض کنتور خراب، ۱۴ فقره تعویض و راه اندازی الکتروموتور چاه همچنین نصب ۲ دستگاه سطح سنج مخازن در این مدت در آمل انجام شده است.

    ۴ هزار و ۹۶۰ مورد آزمایش میکروبی و ۱۰۰ مورد آزمایش شیمیایی کنترل کیفی آب هم پارسال در این شهرستان انجام شده است.

    به گفته قبادی ۲۵۰ کیلومتر شستشوی شبکه توزیع شهری، ۱۱۰ هزار موردکلرسنجی در نقاط منابع تامین و مقصد (منزل مشترکین)، تخلیه ۲۰۰ هزار لیتر آب ژاول در مخازن جهت گندزدایی، تخلیه ۸۵۰ کیلوگرم پودر کلر خشک به منظور گندزدایی  در این مدت در این شهرستان انجام گرفت.