برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی بخش امام زاده عبدالله با حضور امام جمعه بخش ، نماینده مردم شهرستان آمل درمجلس ، مدیرکل ارشاد اسلامی مازندران ، روسای ادارات بخش وشهرستان در شرکت فولادین ذوب آمل برگزارشد که پس از جلسه خط تولید شرکت مورد بازدید قرار گرفت