آوای کمال / مهرداد فولاد با اشاره به آغاز برداشت باقلا در اراضی زراعی تحت پوشش مرکز جهاد کشاورزی دشت سر شهرستان آمل، گفت: اراضی کشاورزی زیرکشت باقلا این شهرستان 400 هکتار است که عموما با استفاده از دو رقم بومی منطقه و زودرس ایتالیایی در مزارع کشت شد.  

وی تصریح کرد: محصول رقم زودرس باقلای این مزارع هم اکنون آماده ورود به بازار مصرف بوده که علاوه بر دوره رشد کوتاه از عملکرد بالا و بازارپسندی بهتری نیز برخوردار است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل افزود: پیش بینی می شود امسال با متوسط عملکرد 15 تن در هکتار، 6 هزار تن محصول باقلا از این مزارع روانه بازار مصرف شود که با توجه به قیمت روز این محصول، 280 بهره بردار باقلاکار آملی از محل فروش این محصول 300 میلیارد ریال عایدی داشته باشند.

 

 

.