علی‌اکبر ابراهیمی مدیرکل دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهمراه زارع مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی مازندران ، خانم فرجی معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل ارشاد مازندران و امیر نیا رئیس اداره ارشاد آمل مجتمع چاپ وبسته بندی سیرنگ آمل را مورد بازدید خود قرار دادند