/ دکتر سید اسماعیل یزدان‌پناه نایب‌رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران افزود: با وجود اینکه هدف دولت از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کمک به اقشار آسیب‌پذیر بوده است اما در عمل این رانتی به افراد سودجو بود و یارانه پرداختی نتوانست در سفره افراد آسیب‌پذیر بنشیند.

کمال آنلاین  / دکتر سید اسماعیل یزدان‌پناه نایب‌رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران افزود: با وجود اینکه هدف دولت از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کمک به اقشار آسیب‌پذیر بوده است اما در عمل این رانتی به افراد سودجو بود و یارانه پرداختی نتوانست در سفره افراد آسیب‌پذیر بنشیند.

او تأکید کرد: نظر ما این است که ارز باید تک‌نرخی شود و دولت با پرداخت یارانه مستقیم به دهک‌های پایین جامعه افزایش قیمت حاصل از آن را جبران کند. بنابراین ما به شدت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دفاع می‌کنیم. چرا که معتقدیم عدم حذف آن موجب هدررفت سرمایه ملی کشور می‌شود بدون اینکه نتیجه مطلوب را داشته باشد.

یزدان پناه درباره معضل قیمت‌گذاری دستوری برای تولید گفت: ما نمی‌توانیم به تولیدکننده بگوییم چون مصرف‌کننده می‌خواهد کالا را ارزان مصرف کند تو هم تولید خودت را ارزان بفروش. در شرایطی که تولیدکننده مواد اولیه مصرفی خود را با قیمت بالا تهیه می‌کند این تصمیم به نابودی تولید منجر خواهد شد. دولت می‌گوید مواد اولیه ارزان‌قیمت به تولیدکننده می‌دهم؛ درست است که این کار را انجام می‌دهد اما این مواد به دست تولیدکننده نمی‌رسد. مثلاً غذای دام و طیور اصلاً به دست دامدار نمی‌رسد بلکه دلال‌ها سود آن را می‌برند. اما با این حال دولت از دامدار می‌خواهد محصول نهایی را ارزان بفروشد.

نایب‌رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران با بیان اینکه دولت می‌تواند از یک سو به اقشار آسیب‌پذیر یارانه بدهد و از سوی دیگر برای اینکه از التهاب کل جامعه کاسته شود مواد اولیه تولیدکننده را ارزان‌تر به دست او برساند گفت: البته یارانه در تولید هم رانت‌هایی را ایجاد می‌کند و تجربه نشان داده برخی می‌توانند این یارانه را دریافت کنند و برخی نمی‌توانند. لذا باید برای تولیدکننده تسهیل ایجاد شود.

یزدان پناه ادامه داد: مثلاً این تسهیلات می‌تواند در بخش حمل‌ونقل اعمال شود که تولیدکننده مجبور نباشد هزینه گزافی صرف حمل‌ونقل کالای خود کند.

او افزود: امروز دیگر با استفاده از فناوری اطلاعات همه چیز قابل رهگیری است و دولت می‌تواند اطلاعات تخصیص یارانه یا تسهیلات را در سطح وزارتخانه‌ها و نهادها تا مقصد نهایی رصد کند که آیا تولیدکننده به مواد ارزان‌قیمت اولیه رسیده یا خیر. در این صورت تولیدکننده هم محصول خود ارزان عرضه خواهد کرد. اما در غیر این صورت با قیمت‌گذاری دستوری تولید از بین رفته و مجبور به افزایش واردات خواهیم بود.

یزدان پناه تأکید کرد: به نظر می‌رسد باید طرح جامعی تدوین شود که همه جوانب را در نظر بگیرد. ما با قیمت‌گذاری دستوری موافق نیستیم و معتقدیم دولت باید بگذارد، بازار قیمت‌ها را تعیین کند. ما با ارز تک‌نرخی موافق هستیم چون رانت‌ها از بین رفته و منابع ملی از دست دولت خارج نمی‌شود اما معتقدیم دولت یارانه مستقیم به اقشار آسیب‌پذیر بدهد و از تولید با تسهیلاتی حمایت کند تا افزایش قیمت‌ها قابل تحمل باشد.