کمال آنلاین به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان ؛ دکتر پژمان خسروی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آمل گفت براساس گزارش های واصله مردمی و بازدید وبررسی ها  کارشناسان واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت ودرمان آمل و با دستور دادستان محترم و همکاری مامورین محترم کلانتری 11 و اماکن نیروی انتظامی  دو واحد غیرمجاز و فاقد پروانه که اقدام به مداخله در امور دندانپزشکی در محیطی غیر بهداشتی  می نمودند و همچنین یک واحد غیرمجاز طب سنتی که مبادرت به فروش داروهای دست ساز فاقد مجوز و مداخله در درمان بیماران میکرد پلمپ و پرونده متخلفین به  دادستانی ارسال شد.

 لذا از کلیه شهروندان تقاضا میشود برای حفظ سلامت خود واعضای خانواده و جلوگیری از انتقال  بیماریهای خونی ( ایدز و هپاتیت) ضمن پرهیز از مراجعه به  مراکز فاقد پروانه موارد مشکوک و فاقد تابلو که در امور درمان مداخله مینمایند را به سامانه 190 و یا به شبکه بهداشت ودرمان آمل اطلاع دهند