آوای کمال / رعایت نکردن شیوه نامه‌های بهداشتی، سفر و باور نداشتن خطر پس از این همه مرگ و میر‌های ناشی از ویروس کرونا در جهان واقعا عجیب است. حالا هم که واکسن بهانه‌ای شده تا این عادی انگاری‌ها پررنگ‌تر در جامعه شود.

مهمترین مسئله در جلوگیری از موج ششم، نداشتن تردد به استان‌های آلوده است که این مساله هم با برنامه ریزی مدیران و همکاری مردم محقق خواهد شد.


هر چند تزریق واکسن در مازندران از مرز ۳ میلیون عبور کرده و به ۳ میلیون و ۱۹۲ هزار و ۶۰۵ دُز واکسن رسیده، اما دلیل موجهی برای این عادی انگاری‌ها نیست.


اما در سایه رعایت نکردن شیوه نامه‌های بهداشتی و عادی انگاری‌ها، زنگ خطر موج ششم کرونا در مازندران به صدا در آمده است.