همزمان با دهه وقف، همایش متولیان موقوفات استان مازندران در مرکز بصیرت آستان مقدس امامزاده ابراهیم(ع) آمل برگزار شد