همزمان با رحلت عالم جلیل القدر ، فیلسوف متأله، فقیه، عارف، منجم و مدرس دروس حوزوی علامه حسن زاده املی بازاریان واصناف آمل درساعات اولیه پس از شنیدن رحلت آن عالم فرزانه همانند دیگر مردم ولایتمدار آمل با بستن ونصب پرچم سیاه بر سردرب مغازه ها ارادت خود را به آن علامه دهر ابراز داشتند وبه همین مناسبت بازاریان واصناف آمل همراه با طلاب حوزه علمیه ابوالحسن در مسجد جامع به سوگ نشستند