برنج طارم وارد بورس شد /شمیم عطر تلاوت قرآن در آسمان شهرآمل پیچید / میدان هزار سنگر اصلاح هندسی می شود/ایمن سازی علت تاخیر در بهر برداری از جاده جایگزین هراز/