آقایان نمایندگان مردم مازندران در مجلس ؛ اگر شجاعت نطق و نامه نگاری در دفاع و پیگیری قاطع برای جلوگیری از تضییع حقوق بازنشستگان فرهنگی و الزام مسوولین اجرایی به پرداخت هرچه سریعتر حق پاداش بازنشستگی آنان را ندارید ، حداقل اینقدر شجاعت و صداقت داشته باشید که به این پرسش پاسخ دهید : آیا سکوت و بی اعتنایی به تضییع حقوق فرهنگیان و بازنشستگان ؛ تأسف انگیز و خجالت آور نیست ؟!

چرا نمایندگان مازندران در مجلس سکوت کرده اند؟!

لطف الله آجدانی

از زمان قانونی پرداخت پاداش بازنشستگی فرهنگیان سال ۹۹ بیش از یکسال گذشته است ، اما هنوز ، فرهنگیان بازنشسته ، در انتظار تحقق وعده های مکرر دروغ و پوچ گروهی از مسوولین بی مسوولیت در سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت آموزش و پرورش ، بسر می برند!

شگفتا گویی چرخه دروغگویی و وعده های تو خالی در باره حقوق قانونی فرهنگیان بازنشسته ، قصد   توقف ندارد؛  که اگر چنین نبود ، طبق مستندات موجود ، نمی بایست شاهد این واقعیت تلخ و زشت باشیم که یک روز در رسانه ها و اخبار مختلف از وعده های مسوولین برای پرداخت پاداش بازنشستگی فرهنگیان خبر داده می شود و با طبل و دهل اعلام می کنند که اعتبار لازم تخصیص و فراهم شده و به خزانه دستور پرداخت داده شده و روزی دیگر می گویند هنوز نسبت به تامین منابع اقدامی نشده است ؛ روزی دیگر از وعده پرداخت در ظرف کمتر از ۱۰ روز خبر می دهند و روز دیگر باز از عدم تامین منابع مالی خبر می دهند؛ روزی دیگر مدعی می شوند که فایل ارسالی وزارت آموزش و پرورش اشکالی داشت که با رفع آن ، فردا پرداخت خواهد شد ؛ فردا باز شنیده می شود که منابع تامین نشده است و همچنان امروز و فردا کردن های مکرر و چند باره !

شگفتا از این همه دروغگویی و سلب اعتماد فرهنگیان و صد البته تحقیر خود !شگفتا که دولت قادر نیست کل منابع مالی و مبلغ اعلام شده برای پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگی کشور ، که حتی از یک قلم از چند قلم اختلاس های چند هزار میلیاردی عده ای از مافیای اقتصادی و رانت خواری ها و تجاوز به بیت المال به مراتب کمتر  است را آن هم پس از یکسال تاخیر و وعده های مکرر و امروز و فردا کردن بپردازد!

و شگفت تر آن که نمایندگان مجلس که یکی از مهم ترین وظایف آنان دفاع و مطالبه و پیگیری حقوق مردم است ، در برابر ظلم آشکار به فرهنگیان و بازنشستگان ، چشم و گوش و زبان خود را بسته و به گرفتن عکسهای یادگاری و پیام های نمایشی دل خوش کرده و به مهره چینی در عزل و نصب های مدیران اجرایی  استانی و شهرستانی و شهری ، مشغول هستند ! مجمع نمایندگان مازندران در مجلس باید به مردم مازندران و به ویژه به فرهنگیان مازندران و بازنشستگان فرهنگی توضیح دهند که در میان انبوهی از جلسات این مجمع ، کدام جلسه خود را به موضوع حل مشکل و دفاع از حقوق فرهنگیان بازنشسته اختصاص داده اند؟! درکنار چندین جلسه که برای بررسی و معرفی گزینه های پیشنهادی برای تعیین استاندار مازندران در دولت سیزدهم گذاشته اند و نامه ها و توصیه نامه ها و معرفی نامه هایی که برای این و آن به وزارت کشور و اینجا و آنجا و این وآن نوشته و ارسال کرده اند، چند جلسه نه ، حتی آیا یک جلسه برای پیگیری مشکلات و حقوق فرهنگیان بازنشسته و مطالبه پاداش بازنشستگی فرهنگیان برگزار کرده اند؟! چند نامه نه، آیا حتی یک نامه به وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه برای جلوگیری از تداوم تضییع حقوق فرهنگیان بازنشسته نگاشته و ارسال کرده اند؟!

آقایان نمایندگان مردم مازندران در مجلس ؛ اگر شجاعت نطق و نامه نگاری در دفاع و پیگیری قاطع برای جلوگیری از تضییع حقوق بازنشستگان فرهنگی و الزام مسوولین اجرایی به پرداخت هرچه سریعتر حق پاداش بازنشستگی آنان را ندارید ، حداقل اینقدر شجاعت و صداقت داشته باشید که به این پرسش پاسخ دهید : آیا سکوت و بی اعتنایی به تضییع حقوق فرهنگیان و بازنشستگان ؛ تأسف انگیز و خجالت آور نیست ؟!